główna zawartość
artykuł nr 11

Aktualizacja stanów rodzin pszczelich

artykuł nr 12

INFORMACJA DLA OSÓB PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ Z UKRAINY ZE ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI(PSY, KOTY, FRETKI)

artykuł nr 13

Zjadliwa grypa ptaków

Uwaga!!!! Właściciele przyzagrodowych hodowli drobiu – z dniem 24.01.2022 roku Wojewoda Lubuski Wydał rozporządzenie nakazujące utrzymywanie drobiu w hodowlach przydomowych W ZAMKNIĘCIU  ze względu na zagrożenie wysoce zjadliwą grypą ptaków.

artykuł nr 14

Szczepienia psów, kotów, lisów przeciwko wściekliźnie...

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze przypomina o obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421): Szczepienia psów, kotów, lisów przeciwko wściekliźnie

artykuł nr 15

WYZNACZENIA NA ROK 2022 W POWIECIE ZIELONOGÓRSKIM

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze informuje o możliwości składania , w terminie do 5 grudnia 2021r., zgłoszeń wstępnej gotowości do podjęcia w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. , na terenie miasta i powiatu Zielona Góra niżej wymienionych czynności z wyznaczenia, o których mowa w art.16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz.U. 2018r., poz.1557): a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych (min. 2 osoby), b) sprawowania nadzoru nad miejscam...