artykuł nr 1

Kontakt telefoniczny w dniach 27-29.02.2024

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze informuje że w związku ze
zmianą operatora sieci telefonii stacjonarnej
od dnia 27.02.2024r do 29.02.2024r
kontakt z pracownikami inspektoratu będzie możliwy jedynie na
numery telefonów komórkowych.


Wykaz pracowników wraz z numerami służbowymi

artykuł nr 2

NOWE OGNISKA PTASIEJ GRYPY W POLSCE

  W związku ze stwierdzeniem w Polsce w dniu 3.01.2024 1 ogniska wysoce zjadliwej ptasiej grypy (HPAI) u drobiu w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 31166 sztuk kaczek w woj. dolnośląskim pow. trzebnicki gm. Wisznia Mała oraz stwierdzeniem w dniau 5.01.2023 2 ogniska wysoce zjadliwej ptasiej grypy (HPAI) u drobiu w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 33456 sztuk indyka rzeźnego w woj. zachodniopomorskim pow. goleniowski gm. Osina Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze nakazuje bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji. W dniach od 19.12.2023 – 05.01.2023 stwierdzono  6 ognisk HPAI w gospodarstwach komercyjnych na terenie woj. dolnośląskiego (1 ognisko), woj. Kujawsko-pomorskiego ( 1 ognisko ) , woj. Mazowieckiego ( 2 ogniska) i woj. Zachodniopomorskiego ( 1 ognisko).

  Aktualne informacje na temat sytuacji dotyczącej ptasiej grypy znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow oraz https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/hpai

artykuł nr 3

Nowe godziny pracy

Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że od 20 listopada 2023r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii będzie czynny w godzinach:


Poniedziałek
w godzinach 7:00 - 18:00

Wtorek - Piątek
w godzinach 7:00 - 15:00

artykuł nr 4

WYZNACZENIA NA ROK 2024 W POWIECIE ZIELONOGÓRSKIM

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze informuje o możliwości składania , w terminie do 30 listopada 2023r., zgłoszeń wstępnej gotowości do podjęcia w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. , na terenie miasta i powiatu Zielona Góra niżej wymienionych czynności z wyznaczenia, o których mowa w art.16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej: a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych (min. 7 osób), b) sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzed
artykuł nr 5

UWAGA ASF!

W związku z pojawieniem się kolejnych ognisk ASF w Polsce (do dnia 18 października- 30 ognisk) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze przypomina o konieczności stosowania się do zasad bioasekuracji przez wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób mają kontakt z trzodą chlewną. Należy zwrócić uwagę, że wirus afrykańskiego pomoru świń jest odporny na działanie niskich temperatur, zdolny do zakażenia we krwi, kale, tkankach (zwłaszcza surowych, niedogotowanych produktów z mięsa wieprzowego lub dzików) przez okres nawet 3-6 miesięcy, przeżywa zamrażanie, co sprawia, że przeżywa długo w środowisku, np. w gnijących zwłokach nawet 18 tygodni!

Świnie często wykazują objawy chorobowe podobne do objawów innych chorób (gorączka, wybroczyny, apatia, poronienia, padnięcia bez innych wyraźnych objawów) - dlatego w przypadku najmniejszego podejrzenia wystąpienia ASF w stadzie, należy zgłosić podejrzenie ASF do właściwego powiatowego lekarza weterynarii celem umożliwienia pobrania próbek w celu wykluczenia ASF.

Obowiązuje bezwzględny zakaz skarmiania świń odpadkami kuchennymi oraz zakopywania i wywożenia padłych świń, a działanie takie jest surowo zakazane przepisami prawa (za złamanie zakazu grożą sankcje karne o znacznej wysokości).

Wystąpienie ASF skutkuje narażeniem kraju na olbrzymie straty finansowe związane z kosztami związanymi ze zwalczaniem choroby (wiążącymi się m.in. z zabiciem zwierząt z zapowietrzonego stada i utylizacją ich zwłok, koniecznością przeprowadzenia oczyszczania i dezynfekcji oraz badań laboratoryjnych), jak również z drastycznym ograniczeniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny zarówno w kraju, jak i poza jego granice.

Aktualne informacje na temat sytuacji dotyczącej afrykańskiego pomoru świń znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin.

Jak wirus ASF krąży w środowisku przedstawia film: https://www.youtube.com/watch?v=eyQ4t1wHl2M