artykuł nr 21

Szczepienia psów, kotów, lisów przeciwko...

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze przypomina o obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421): Szczepienia psów, kotów, lisów przeciwko wściekliźnie
artykuł nr 22

WYZNACZENIA NA ROK 2022 W POWIECIE ZIELONOGÓRSKIM

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze informuje o możliwości składania , w terminie do 5 grudnia 2021r., zgłoszeń wstępnej gotowości do podjęcia w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. , na terenie miasta i powiatu Zielona Góra niżej wymienionych czynności z wyznaczenia, o których mowa w art.16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz.U. 2018r., poz.1557): a) szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych (min. 2 osoby), b) sprawowania nadzoru nad miejscam...
artykuł nr 23

Informacja PLW w Zielonej Górze o realnym wysokim zagrożeniu wystąpienia HPAI u drobiu w powiecie zielonogórskim

artykuł nr 24

PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO ( PBB ) - JAK NAPISAĆ

artykuł nr 25

Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację - ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację - ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi