artykuł nr 1

Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze

Pracownicy
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze

Lek. wet. Anna Starosta

tel. 68 453 73 25

kom. 537 944 280

e-mail: a.starosta@zgora.piw.gov.pl

 

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze

Lek. wet. Dorota Bogusz

Tel. 68 453 73 26

Kom. 696 080 755

e-mail: d.bogusz@zgora.piw.gov.pl

 

Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

 

 

- Starszy Inspektor Weterynaryjny
Lek. wet. Andrzej Brodowski

 

Tel. 68 453 73 26

Kom. 530 840 006

e-mail:a.brodowski@zgora.piw.gov.pl

 

- Starszy Inspektor Weterynaryjny
Lek. wet. Julita Wiśniewska

Tel. 68 453 73 26

Kom. 696 080 757

e-mail:j.wisniewska@zgora.piw.gov.pll

- Inspektor weterynaryjny
Lek. wet. Monika Bonikowska-Mitrus

Tel. 68 453 73 26

Kom. 662 227 233

e-mail: m.mitrus@zgora.piw.gov.pl

 

- Starszy Inspektor Weterynaryjny
mgr inż. Monika Wacławik

Tel. 68 453 73 23

Kom. 795 573 539

e-mail: m.waclawik@zgora.piw.gov.pl

 

- Starszy Inspektor Weterynaryjny
mgr inż. Patrycja Rak

Tel. 68 453 73 23

Kom. 604 176 290

e-mail: p.rak@zgora.piw.gov.pl

 

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

 

  - Starszy Inspektor Weterynaryjny 
mgr inż. Monika Rukojć

Tel. 68 453 73 23

Kom. 602 426 159

e-mail m.rukojc@zgora.piw.gov.pl

 

- Starszy Inspektor Weterynaryjny
Lek. wet. Czesław Kochajkiewicz

tel. Tel. 68 453 73 27

kom. 536 310 555

e-mail: cz.kochajkiewicz@zgora.piw.gov.pl

- Starszy Inspektor Weterynaryjny
dr n. wet. Elżbieta Sobczak 

tel. Tel. 68 453 73 27

kom. 575 589 030

e-mail: e.sobczak@zgora.piw.gov.pl

 

- Starszy Inspektor Weterynaryjny
mgr inż. Anna Krzyżan

tel. Tel. 68 453 73 27

kom. 537 872 020

e-mail: a.krzyzan@zgora.piw.gov.pl

 

- Inspektor Weterynaryjny
mgr inż. Daria Świercz

tel. Tel. 68 453 73 27

kom. 696 080 754

e-mail: d.swiercz@zgora.piw.gov.pl

 

Zespół do spraw administracyjno - finansowo – księgowych

- Inspektor d/s administracyjnych
Dominika Kasina

tel. 68 453 73 24

kom. 603 952 681

e-mail: piwzielonagora@zgora.wiw.gov.pl

- Główna Księgowa
Grażyna Zamojska

tel. 68 453 73 28

kom. 603 952 675

e-mail: g.zamojska@zgora.piw.gov.pl

 

 - Księgowa
Marlena Flasza

tel. 68 453 73 28

kom. 696 080 756

e-mail: m.flasza@zgora.piw.gov.pl