artykuł nr 1

Struktura organizacyjna Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej górze

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII
W ZIELONEJ GÓRZE

 

Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Zielonej Górze kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze:

 1. wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;
 2. jako dysponenta środków budżetowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych;
 3. wynikających z odrębnych ustaw.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zielonej Górze jest państwową jednostką budżetową.

Majątek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze stanowi własność Skarbu Państwa, którego reprezentantem i dysponentem w granicach obowiązującego prawa jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze.

Terenem działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze jest obszar powiatu Zielona Góra (ziemski - 09, grodzki - 62).

Siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze mieści się w Zielonej Górze, ul. Browarna 4.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze wykonuje zadania przy pomocy Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze.

W skład Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt, w skład którego wchodzą działy:
  • do spraw zdrowia zwierząt,
  • do spraw ochrony zwierząt.
 2. Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności,
 3. Zespół do spraw nadzoru nad paszami i utylizacją.
 4. Zespół do spraw administracyjno - finansowo - księgowych.

W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1 wchodzi:

 1. Starszy inspektor weterynaryjny d/s zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 2. Starszy inspektor weterynaryjny d/s zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 3. Starszy specjalista d/s kontroli wymogów wzajemnej zgodności;
 4. Starszy specjalista d/s ochrony zwierząt.

W skład zespołu, o którym mowa w ust. 2 wchodzi:

 1. Starszy inspektor weterynaryjny d/s higieny żywności pochodzenia zwierzęcego
 2. Inspektor weterynaryjny d/s higieny żywności pochodzenia zwierzęcego.

W skład zespołu o którym mowa w ust. 3 wchodzi:

 1. Starszy specjalista d/s nadzoru nad paszami i utylizacją.

W skład zespołu, o którym mowa w ust. 4 wchodzi:

 1. Główny księgowy;
 2. Starszy inspektor ds. administracyjnych.