artykuł nr 1

UWAGA ASF!

W związku z pojawieniem się kolejnych ognisk ASF w Polsce (do dnia 18 października- 30 ognisk) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze przypomina o konieczności stosowania się do zasad bioasekuracji przez wszystkie osoby, które w jakikolwiek sposób mają kontakt z trzodą chlewną. Należy zwrócić uwagę, że wirus afrykańskiego pomoru świń jest odporny na działanie niskich temperatur, zdolny do zakażenia we krwi, kale, tkankach (zwłaszcza surowych, niedogotowanych produktów z mięsa wieprzowego lub dzików) przez okres nawet 3-6 miesięcy, przeżywa zamrażanie, co sprawia, że przeżywa długo w środowisku, np. w gnijących zwłokach nawet 18 tygodni!

Świnie często wykazują objawy chorobowe podobne do objawów innych chorób (gorączka, wybroczyny, apatia, poronienia, padnięcia bez innych wyraźnych objawów) - dlatego w przypadku najmniejszego podejrzenia wystąpienia ASF w stadzie, należy zgłosić podejrzenie ASF do właściwego powiatowego lekarza weterynarii celem umożliwienia pobrania próbek w celu wykluczenia ASF.

Obowiązuje bezwzględny zakaz skarmiania świń odpadkami kuchennymi oraz zakopywania i wywożenia padłych świń, a działanie takie jest surowo zakazane przepisami prawa (za złamanie zakazu grożą sankcje karne o znacznej wysokości).

Wystąpienie ASF skutkuje narażeniem kraju na olbrzymie straty finansowe związane z kosztami związanymi ze zwalczaniem choroby (wiążącymi się m.in. z zabiciem zwierząt z zapowietrzonego stada i utylizacją ich zwłok, koniecznością przeprowadzenia oczyszczania i dezynfekcji oraz badań laboratoryjnych), jak również z drastycznym ograniczeniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny zarówno w kraju, jak i poza jego granice.

Aktualne informacje na temat sytuacji dotyczącej afrykańskiego pomoru świń znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin.

Jak wirus ASF krąży w środowisku przedstawia film: https://www.youtube.com/watch?v=eyQ4t1wHl2M