artykuł nr 6

Uwaga ASF!


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z komunikatem Głównego Lekarza Weterynarii w dniu  24 lipca 2023 r. wyznaczono 17 ognisko afrykańskiego pomoru świń w  gospodarstwie położonym w miejscowości Białęgi , w gminie Murowana Goślina (województwo wielkopolskie, powiat poznański). Wyznaczono też kolejne 16,18,19, i 20 ognisko afrykańskiego pomoru świń w województwie lubelskim.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze przypomina, że wystąpienie ASF niesie za sobą ogromne straty ekonomiczne - ograniczenia w przemieszczaniu świń i niższe ceny skupu żywca. Dla  hodowców wiąże się to z poważnymi problemami ze sprzedażą świń, w związku z tym nakazuje by producenci trzody chlewnej na terenie powiatu zielonogórskiego zabezpieczyli swoje stada, aby ograniczyć przenikanie wirusa do budynków inwentarskich. Należy pamiętać, że intensyfikacja  prac polowych w okresie letnim, zbieranie owoców runa leśnego i wakacyjne wędrówki wiążą się z dodatkowym ryzykiem zawleczenia wirusa do gospodarstwa.

NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZACHOWYWAĆ I PRZESTRZEGAĆ ZASAD BIOASEKURACJI.

Dla zapobieżenia wystąpienia choroby niezbędne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji przez hodowców świń, ale też przez rolników, myśliwych, leśników, lekarzy weterynarii i wszystkie osoby przebywające w miejscach bytowania dzików, w tym osoby zbierające runo leśne.

artykuł nr 7

Wytyczne dot. obcinania ogonów u świń.

artykuł nr 8

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Polska wieś to przyszłość"

 

artykuł nr 9

Utrzymywanie drobiu na własne potrzeby - warunki zwolnienia z rejestracji

Osoby, które utrzymują drób na własne potrzeby, nie muszą go rejestrować u Powiatowego Lekarza Weterynarii ani w Krajowej Bazie Danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1345 2022/1345 z dnia 1 sierpnia 2022 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do rejestracji i zatwierdzania zakładów, w których utrzymywane są zwierzęta lądowe, a także pobierania, produkcji, przetwarzania lub przechowywania materiału biologicznego.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nakłada na każdy podmiot utrzymujący zwierzęta lądowe (w tym drób) obowiązek rejestracji.

W drodze odstępstwa państwa członkowskie mogą zwolnić z obowiązku rejestracji niektóre podmioty stwarzające nieistotne ryzyko dla zdrowia zwierząt lub zdrowia publicznego.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęło prace legislacyjne, aby odstępstwo od przepisów unijnych mogło być zastosowane na gruncie krajowym.

Utrzymywanie drobiu na własne potrzeby

Jeśli dana osoba przeznacza jaja czy mięso pochodzące od własnego drobiu na własne potrzeby, będzie ona zwolniona z obowiązku rejestracji.

Do czasu przyjęcia odpowiednich przepisów MRiRW zaleca powstrzymanie się od rejestracji takiego drobiu.

Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

artykuł nr 10

17-02-2023 Uwaga !!! Ptasia Grypa Zielona Góra!!!

Uwaga !!! Ptasia Grypa Zielona Góra!!!

W związku z wystąpieniem ogniska ptasiej grypy w powiecie zielonogórskim Wojewoda Lubuski wydał rozrządzenie: