artykuł nr 16

INFORMACJA DO HODOWCÓW DROBIUWejście w życie nowego Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

artykuł nr 17

Aktualizacja zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia myśliwych

W związku z koniecznością aktualizacji zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia myśliwych, które utraciły ważność a także koniecznością udziału w takich szkoleniach nowych członków kół łowieckich którzy polują z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego  pozyskanych z tych zwierząt , informuję że na terenie województwa lubuskiego podmiotami upoważnionymi do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzenia szkoleń myśliwych (t.j. Dz.U. z 2019 r.  poz. 1676) są :

 

- Działalność Weterynaryjna – Adam Tomczyk

Ul. Energetyków 26/5, 65-729 Zielona Góra tel. 696987037

 

- Przychodnia dla zwierząt lek. wet. Jarosław Lewandowicz

Ul. Leśna  18, 66-450 Bogdaniec tel. 603880995

 

Wobec powyższego osoby zainteresowane ww. szkoleniem powinny kontaktować się bezpośrednio z wyznaczonymi podmiotami w celu ustalenia terminów i szczegółów przedmiotowych szkoleń. 

artykuł nr 18

Aktualizacja stanów rodzin pszczelich

artykuł nr 19

INFORMACJA DLA OSÓB PRZEMIESZCZAJĄCYCH SIĘ Z UKRAINY ZE ZWIERZĘTAMI TOWARZYSZĄCYMI(PSY, KOTY, FRETKI)

artykuł nr 20

Zjadliwa grypa ptaków

Uwaga!!!! Właściciele przyzagrodowych hodowli drobiu – z dniem 24.01.2022 roku Wojewoda Lubuski Wydał rozporządzenie nakazujące utrzymywanie drobiu w hodowlach przydomowych W ZAMKNIĘCIU  ze względu na zagrożenie wysoce zjadliwą grypą ptaków.