artykuł nr 1

Powiadomienie o zamiarze uboju-świnie

artykuł nr 2

WNIOSEK O PRZEMIESZCZENIE TRZODY CHLEWNEJ

artykuł nr 3

ASF - Afrykański Pomór Świń

obrazek
Informacja dla hodowców
artykuł nr 4

ODSTRZAŁ SANITARNY DZIKÓW NA TERENIE POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO OD 01-07-2020 DO 20-12-2020

DOKUMENTACJA ODSTRZAŁU SANITARNEGO

artykuł nr 5

WNIOSEK O PRZEMIESZCZENIE TRZODY CHLEWNEJ POZA STREFĘ CZERWONĄ

W załączeniu wniosek, który należy wypełnić i przekazać do biura Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze w czasie umożliwiającym zlecenie wykonania badań urzędowych w kierunku ASF, otrzymanie wyniku i udzielenie zgody na wywóz świń.